vervolg 02

Nieuwsitems

(10 maart 2017) De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Restauratie Noord ging onlangs unaniem akkoord met de nieuwe Beleidsnotitie VRN 2017-2020. De komende jaren wil de vereniging zich vooral inzetten voor de certificering van restauratiebedrijven, betere opleidingen en de promotie van het restauratievak.

(15 februari 2017) Onlangs is de lesstof van de opleiding Professional restauratie op mbo-niveau 4 geactualiseerd. Op dit moment wordt deze mbo-opleiding alleen nog in Den Bosch en Rijssen aangeboden, maar bij voldoende deelname wordt de opleiding per september 2017 ook in ROC Friese Poort in Drachten aangeboden.

(3 oktober 2016) Op 3 oktober jl. heeft Stichting Certificering Restauratie de eerste restauratiebedrijven uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel het certificaat uitgereikt dat ze zijn opgenomen in het Register Kennis + Kunde. Van de in totaal 43 gecertifieerde bedrijven zijn er 28 lid van de Vereniging Restauratie Noord.