Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 02

Nieuwsitems

EERSTE 28 VRN-LEDEN SCR-GECERTIFICEERD

(3 oktober 2016) Op 3 oktober jl. heeft Stichting Certificering Restauratie de eerste restauratiebedrijven uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel het certificaat uitgereikt dat ze zijn opgenomen in het Register Kennis + Kunde. Van de in totaal 43 gecertifieerde bedrijven zijn er 28 lid van de Vereniging Restauratie Noord.

De Stichting Certificering Restauratie is in 2014 opgericht als initiatief vanuit de branche zelf. Destijds hoorde ook de Vereniging Restauratie Noord tot de initiatiefnemers.

Aan de hand van objectieve criteria toetst de stichting het vakmanschap van de bedrijven om vast te stellen of ze aan de criteria voldoen en kunnen worden opgenomen in het Register Kennis + Kunde (www.kennisenkunde.info). Opname in dit openbare register betekent voor potentiële opdrachtgevers dat zo’n bedrijf met zijn restauratieprojecten heeft laten zien kwaliteit te leveren.
Zie voor meer informatie over de uitreiking van deze certificaten de website van de Stichting Certificering Restauratie.