Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 02

Nieuwsitems

VRN-VOORZITTER DOUWE OFFRINGA: ‘RESTAURATIEMENSEN ZIJN GEDREVEN MET HUN VAK BEZIG'

(6 juni 2017)  Sinds februari 2017 is Douwe Offringa voorzitter van de Vereniging Restauratie Noord. Een vereniging om trots op te zijn, vertelt hij: ‘De openheid waarmee wij met elkaar over het vak praten, kom je elders in de bouw niet tegen. En waar vind je bedrijven die zichzelf langs de meetlat durven leggen? Restauratiemensen zijn gedreven met hun vak bezig, dat merk je aan alles!’

Een van de ideeën die meteen al bij de oprichting van de VRN een belangrijke rol speelde, was het ontwikkelen van een systeem van gekwalificeerde bedrijven. Douwe Offringa: ‘We hebben veel energie gestoken in de oprichting van de Stichting Certificering Restauratie. De stichting is met heel beperkte middelen tot stand gekomen en staat inmiddels helemaal op eigen benen. Ze doen prima werk en als vereniging kunnen we ons op andere zaken concentreren.’

Nieuwe instroom
Er is namelijk geen enkele reden om met de armen over elkaar te gaan zitten, vertelt Douwe Offringa: ‘De afgelopen jaren heeft de crisis ervoor gezorgd dat het een tamelijk dode boel geweest is in onze branche. De gevolgen laten zich gemakkelijk raden: veel te weinig instroom van jonge mensen. Een restauratieopleiding gaan volgen? Daar kon je niet mee thuis komen.’
‘Tot overmaat van ramp gaan de restauratieopleidingen op dit moment ook nog eens een keer helemaal over de kop. Op zich is de vernieuwing van de opleidingsstructuur een goede zaak, maar het gevolg is wel dat op dit moment even niemand het precies meer weet en de gevolgen kun je raden… Als VRN zullen we er alles blijven doen om jonge mensen zo ver te krijgen dat ze voor ons prachtige vak kiezen!’

Vakmanschap
In februari 2017 heeft de ledenvergadering van VRN een nieuwe beleidsnotitie aangenomen waarin de plannen voor de toekomst vastliggen. Douwe Ofringa hierover: ‘Zonder de andere voornemens tekort te doen denk ik dat we sterk moeten inzetten op het ontwikkelen van kennis in de bedrijven, want ik heb zorgen over de kwaliteit van de mensen. Een complete generatie vakmensen is binnen een paar jaar verdwenen. Dus moeten we jongelui het restauratievak binnen zien te krijgen, maar ik denk dat we het op de kortere termijn met de instroom van jonge mensen alleen niet redden. We zullen ook dertigers en veertigers naar de opleidingen moeten zien te krijgen. Alles draait om vakmensen!’

Nieuwe bestemmingen
Een belangrijke uitdaging voor monumenteneigenaren wordt het om hun monumenten zo’n bestemming te geven dat de panden zichzelf in stand kunnen houden. Als voorbeeld noemt Offringa het oude Leeuwarder postkantoor aan de Tweebaksmarkt, waar hij met zijn bedrijf Jurriens Noord actief geweest is, en dat als Hotel Post Plaza een nieuw leven begon: ‘Geef een monument een toekomst! Ook als restauratiebranche moeten we daar actief in meedenken. De tijd dat je een gebouw restaureerde en dan pas ging nadenken over wat je er eigenlijk mee wilde, is echt voorbij. In Leeuwarden transformeerden we het oude postkantoor in een hotel met veertig kamers. Dat vraagt ook van ons restauratiemensen een nieuwe manier van denken.’

Continuïteit
Offringa benadrukt het belang van continuïteit voor de VRN: ‘Door te kiezen voor het werken met een betaalde kracht in de persoon van onze bestuurssecretaris Henk Lohrengel hebben we de club de afgelopen jaren continuïteit meegegeven. En daarmee voor ons als onbezoldigde bestuursleden de nodige rust om lekker door te werken.’
Ook de uitbreiding van het werkgebied van de verenging naar Overijssel past volgens hem in die lijn: ‘Feitelijk gebeurde dat op verzoek van de restauratiebedrijven daar, omdat men in Overijssel nog niet georganiseerd was en ze zagen wat wij voor elkaar wisten te krijgen. De Overijsselse bedrijven zijn qua schaalgrootte goed met onze bedrijven te vergelijken. Ook daar gaat het om kleine en middelgrote bedrijven. Onze culturen passen prima bij elkaar. Meer ambities om ons werkgebied te vergroten hebben we trouwens niet. Dit zijn de vier provincies waar we verder mee gaan.’

 


 

jurr watertoren

jurr plaza

jurr entrepot

 

 

 

 

 

 

Vier jaar geleden werd Douwe Offringa regiodirecteur van Bouwbedrijf Jurriens Noord, dat inmiddels onderdeel uitmaakt van de Friso Bouwgroep. Het bedrijf is bekend van grote projecten als de restauraties van de Martinitoren en het NS-station in Groningen en het verbouwen van het Leeuwarder postkantoor tot Hotel Post Plaza (foto midden). Een bijzondere specialiteit van Jurriens Noord is de restauratie van molens waarvoor men in Sneek een speciale werkplaats heeft waar houten en metalen onderdelen van molens kunnen worden gerestaureerd en gereconstrueerd.
In 2016 won Jurriens Noord de Watertorenprijs 2016 met de restauratie en herbestemming van Watertoren Noord bij het Noorderplantsoen tot de Bovenkamer van Groningen (foto links). Recente projecten zijn de restauratie van een Jugendstil-winkelpand aan de Brugstraat in Groningen, de Rietdiepsluis in Zoutkamp, het Entrepot-gebouw aan de Willemshaven in Harlingen (foto rechts) en havezate De Havixhorst bij De Wijk in Drenthe. Douwe Offringa: 'Het grootste compliment dat mensen ons na afloop kunnen maken is: Je kunt niet zien dat het gerestaureerd is'.