Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 02

Nieuwsitems

COÖPERATIE RESTAURATIE NOORD BUNDELT KRACHTEN RESTAURATIEBRANCHE

Sinds 10 mei heeft Noord-Nederland een coöperatieve vereniging die de krachten gaat bundelen van alle partijen die zich hier met restauraties bezighouden.

VRN en ROP Noord-Nederland hebben begin dit jaar het initiatief genomen om in Noord-Nederland één organisatie in het leven te roepen waarin alle bedrijven, instellingen en maatschappelijke initiatieven gaan samenwerken die bij restauraties betrokken zijn.
Het idee erachter was dat zo'n stap kan helpen om in Groningen, Friesland en Drenthe de beschikbare middelen efficiënter in te zetten en ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaring. In Noord-Nederland lijkt dit extra van belang vanwege de buitengewone opgave die er ligt om enkele honderden monumenten in het Groninger aardbevingsgebied te herstellen en te versterken.

Uit onderzoek bleek de afgelopen maanden dat er bij alle betrokken partijen grote belangstelling voor een dergelijke samenwerking bestaat. Voor VRN en ROP was dit de reden om hun ideeën concretiseren in de nieuwe Coöperatieve Vereniging Restauratie Noord. Ze hebben daarbij nauw samengewerkt met het EPI Kenniscentrum dat zich als opleidingscentrum specifiek bezighoudt met aardbevingsbestendig bouwen.

Op 10 mei 2019 werd bij notaris Lambeck in Groningen de Coöperatie Restauratie Noord U.A. opgericht. Douwe Offringa en Rolf Jan Vuurboom tekenden namens de VRN. Ab Meijerman en Henk Schipper zetten hun handtekening namens Stichting ROP Noord-Nederland.

Kerntaken Coöperatie Restauratie Noord
•    een actieve samenwerking binnen de restauratiebranche in Noord Nederland organiseren
•    een netwerk opbouwen om de uitwisseling van kennis en ervaring te organiseren
•    de vraag naar kennisontwikkeling en vakmanschap bundelen
•    ervoor zorgen dat er meer gekwalificeerde vakmensen voor de restauratiebranche worden opgeleid
•    stimuleren dat meer restauratiebedrijven gecertificeerd worden
•    de verbinding opleiding-arbeidsmarkt optimaliseren
•    onderzoek en innovatie in de restauratiesector stimuleren
•    bevorderen van hergebruik van historisch bouwmateriaal


Wie kunnen lid worden van de Coöperatie Restauratie Noord?
•    Vereniging Restauratie Noord (VRN-leden worden via de VRN lid van Coöperatie Restauratie Noord)
•    Stichting Certificering Restauratiebedrijven
•    ROC’s en opleidingsbedrijven bouwsector
•    verenigingen en stichtingen van monumenteigenaren
•    organisaties voor advies en ondersteuning van de restauratiesector
•    organisaties die een depot voor historisch bouwmateriaal beheren
•    restauratiearchitecten
•    provincies en verenigingen van gemeenten (adviserende leden)

Heeft u belangstelling om als organisatie lid te worden van de Coöperatie Restauratie Noord? Download hier het inschrijfformulier. U kunt het ook gebruiken om een afspraak te maken.

Op de foto tekent VRN-voorzitter Douwe Offringa de oprichtingsakte van Coöperatie Restauratie Noord onder toeziend oog van Ab Meijerman van ROP Noord-Nederland. (foto Boris Stokman)