Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 02

Nieuwsitems

In het Groninger aardbevingsgebied zullen de komende jaren tal van monumenten aangepakt moeten worden. Tegelijkertijd is de restauratiebranche op grote schaal oudere vakmensen aan het verliezen, waardoor kennis en ervaring verloren dreigen te gaan met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van de monumenten. ROC Friese Poort heeft in samenwerking met EPI-kenniscentrum, ROP Noord-Nederland en Vereniging Restauratie Noord een serie workshops ontwikkeld om de kennis en kunde op het gebied van restaureren van monumenten met bevingsschade te verhogen.

(19 december 2017) Vandaag ontvingen drie leerlingen uit handen van hun docenten van ROC Friese Poort in Drachten hun diploma Restauratietimmerman. Daarnaast reikte scheidend ROP-voorzitter Sjoerd Kremer hen het ROP-bedrijfstakcertificaat uit plus als aandenken een loodklopper, een ouderwets stukje timmermansgereedschap.