Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 04

Opleidingsprojecten

Projecten

Torenspits Heiligen Geest Gasthuis (Groningen)

Het Heiligen Geest Gasthuis aan de Pelsterstraat is het grootste en waarschijnlijk ook het oudste gasthuis van Groningen. Het werd reeds genoemd in het jaar 1267 toen er kennelijk al enkele jaren sprake was van een gasthuis gewijd aan de Heilige Geest met een kapel en een kerkhof. In het Heiligen Geest Gasthuis werden armen en zwakken verpleegd en konden vreemdelingen een dak voor de nacht vinden. Na de overgang naar het protestantse geloof werd het in de zeventiende eeuw een hofje waar oudere Stadjers van een onbezorgde oude dag moesten kunnen genieten.
De kerk hoort tot het oudste deel van het gasthuis en stamt grotendeels uit de dertiende eeuw. Bouwbedrijf Dijkstra de Graaf kreeg de opdracht groot onderhoud aan de toren te plegen waarbij een deel van de houten constructie moest worden vervangen.

Heiligen Geest Gasthuis, Pelsterstraat 39, 9711 KH Groningen

Aannemer Bouwbedrijf Dijkstra de Graaf Engwierum
Opdrachtgever Stichting Heiligen Geest Gasthuis
Aantal leerlingen 1
Bouwstart 2016

Locatie