Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 04

Opleidingsprojecten

Projecten

Fraeylemaborg (Slochteren)

De geschiedenis van de Fraeylemaborg bij Slochteren gaat terug tot vóór 1300 toen op deze plaats het eerste steenhuis gebouwd werd. Eeuwenlang was de borg de zomerresidentie van de machtige Groninger familie Rengers. Het huidige statige uiterlijk kreeg de Fraeylemaborg kort na 1781. Exterieur en interieur van het huis zijn prachtig in de stijl van het eind van de achttiende eeuw bewaard gebleven.
Onlangs werd bouwbedrijf Roorda & Veldman gevraagd om de aardbevingsschade aan de Fraeylemaborg in te herstellen. Het betekende dat er op maar liefst 350 plekken herstelwerkzaamheden moesten worden verricht. De ironie van het lot wil dat nauwelijks twee maanden na afronding van de restauratie een nieuwe aardbeving voor nieuwe schade aan de borg zorgde en dat er opnieuw het een en ander hersteld zal moeten worden.

Fraeylemaborg, Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren

Aannemer Bouwbedrijf Roorda & Veldman Slochteren
Opdrachtgever Stichting Landgoed Fraeylemaborg
Aantal leerlingen 1
Bouwstart 2017

Locatie