Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 04

Opleidingsprojecten

Projecten

Sint Anthony Gasthuis (Leeuwarden)

Waarschijnlijk al in de tweede helft van de veertiende eeuw stichtten Leeuwarders een gasthuis met een Sint Anthonius gewijde kapel aan de Grote Kerkstraat waar armen en hulpbehoevenden onderdak konden vinden. Bijna zevenhonderd jaar bestaat het Sint Anthony Gasthuis inmiddels. Tegenwoordig is het een stichting die zich vooral inzet voor de huisvesting van ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen.
Behalve het oude gasthuis beschikt de stichting ook over de huizen in het vierkant Grote Kerkstraat, Pijlsteeg, Perkswaltje en Wijde Gasthuissteeg. Zo worden gerenoveerd tot levensloopbestendige woningen. Bouwbedrijf De Vries is sinds september 2015 actief voor het Sint Anthony Gasthuis met de verbouwing van de panden aan de Groeneweg en Perkswaltje. Het project wordt in fasen uitgevoerd. Eind 2017 hoopt de aannemer de laatste vleugel op te leveren.

Sint Anthony Gasthuis, Grote Kerkstraat 39, 8911 EA Leeuwarden

Aannemer Bouwbedrijf De Vries Leeuwarden
Opdrachtgever Stichting Sint Anthony Gasthuis
Architect Adema Architecten Dokkum
Aantal leerlingen 1
Bouwstart 2015

Locatie