Een goede toekomst voor ons cultureel erfgoed.
vervolg 04

Opleidingsprojecten

Projecten

Hervormde kerk (Bovensmilde)

Eind 2010 heeft Stichting Het Drentse Landschap de Hervormde kerk van Bovensmilde verworven. Het is een zogeheten Waterstaatskerk die in 1868-1869 gebouwd werd. Sinds 1995 is het een rijksmonument.
In 2015 kon de stichting de pastorie ook kopen. Exterieur van de kerk en de pastorie zijn inmiddels gerestaureerd door bouwbedrijf Hofstra Hulshof uit Nieuw Buinen. Het Drentse Landschap verhuurt de pastorie inmiddels weer.

Sinds 2004 was het gebouw niet meer als kerkgebouw in gebruik. Overleg van Het Drentse Landschap en de Protestantse gemeente leidde tot de afspraak dat de Hervormde kerk zijn oorspronkelijke functie terugkrijgt. Besloten werd de aanbouw achter de kerk te slopen en te vervangen door een nieuwe aanbouw in historische stijl. Bouwbedrijf Poortman begon eind 2016 met de sloop van het oude aanbouw en het aanbrengen van de nieuwe fundering. Voor de bouwvak van 2017 kwam de nieuwbouw gereed. Tegelijkertijd heeft Poortman het gebouw verduurzaamd en het interieur van de kerkzaal aangepast.

Hervormde kerk, Hoofdweg 186, 9421 PD Bovensmilde

Aannemer Bouwbedrijf Poortman en Zoon Veeningen
Opdrachtgever Stichting Het Drentse Landschap
Architect Nibag Hengelo
Aantal leerlingen 1
Bouwstart 2016

Locatie